Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

stemloos  stemhebbend - woordparen + regels      25 €


Na het aanvankelijk lezen van het leerlingboekje en het spellen volgens het docentenboek lezen de leerlingen spontaan. Dat is het moment om de komende maand of maanden het kleine stappenplan in Lezen is zilver, schrijven is goud (deel 1) klassikaal dagelijks op te laten zeggen. De 17 regels daarin bieden we in 4 tot 8 weken aan. Daartoe laten we de leerlingen iedere dag bij aanvang van de dag een aantal regels opzeggen.  Ook gaan we verder met de 10 vervolglesjes om het lezen op een hoger plan te brengen.

Tegelijkertijd begint het aanvankelijk schrijven. Omdat de leerlingen het leerlingboekje met lange (ABC) woorden gedurende lange tijd hebben gelezen, ligt het voor de hand dat we daarbij aansluiten.

Een heikel punt voor de meeste beginnende schrijvers is het vervelende feit dat er woorden zijn die of met een stemhebbende of met een stemloze medeklinker kunnen beginnen. Omdat het Nederlands een assimilerende taal is, heeft het geen zin het verschil in stemloos en stemhebbend uit te leggen. Daardoor raken de leerlingen in de war. Ze gaan daardoor over de spelling nadenken, waardoor ze dyslexie ontwikkelen.

Met dit boek willen we dit vermijden. Dat is de reden, waarom hierin woordparen, woordsommen en taalregels uitputtend in vier afdelingen zijn verzameld:

1.Woordparen / woordsommen die beginnen met f/v/w, g/ch/sch en s/z + een lange-klank;

2.Woordparen / woordsommen die beginnen met f/v/w, g/ch/sch, s/z/c + een lange + korte-klank;

3.Woordparen / woordsommen die eindigen op b/p, f, g/ch/cht, s + een lange-klank;

4.De verklarende algemene ik-regels;

5.Een voorbeeld om b/d wisseling te voorkomen.

       Methode De Haan  ©      

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Het begin van de schooldag is vaak een goed moment om met de klassikale taalles te beginnen.

Dat schept ook meteen rust in de klas.

LEZEN IS ZILVER, SCHRIJVEN IS GOUD,  deel 4


LEZEN en SCHRIJVEN: Taalboekje voor groep 6


ISBN 90-73377-15-3        40 €


Ook dit deel is gestoeld op de lees- en spellingmethode van De Haan. Dat betekent dat alles in de lessituatie is ontstaan en terdege is getoetst. Daarbij is de spreektaal van het kind in het vierde leerjaar het uitgangspunt, waarin de uh-klank = e van de eerste taalfase van het Nederlands overheerst en waarin het gebruik van de enkele a, e, i, o, u, als lange (ABC) klanken vanzelfsprekend is. Daarnaast is er aandacht voor de schrijfwijze van ie/i-woorden en die van de moeilijke woorden of de woorden met een afwijkend woordbeeld. Voorts staan de voorzetseloefeningen vol met spreekwoorden. We moeten er immers naar streven, de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen op te leiden tot een steeds geavanceerder taalgebruik. Dat is de reden waarom de oefeningen steeds een beetje moeilijker zijn.

We zijn dankbaar voor iedereen - leerlingen, leerkrachten en ouders - die tot de totstandkoming van dit vierde deel hebben bijgedragen.

Veel leerlingen zijn niet meer in staat op een behoorlijke manier spellingvaardig te worden. Zij blijken aan het eind van de basisschool vaak niet in staat gedachteloos (bijna) foutloos te schrijven. Een vaardigheid die vereist is om in het vervolgonderwijs tenminste het woordbeeld van de vreemde talen te kunnen leren. Dat komt noch door de leerlingen, noch door de leerkrachten, maar door een verkeerde didactiek.

Uit die nood is een leerplan ontwikkeld. Geheel uitgaande van de taalkennis van het kind in groep 6 (= het vierde leerjaar) is dit vierde deel van een serie van zes taalboekjes voor de basisschool ontstaan.

Dit deel bevat o.a. instructies voor de leerkracht, een TAALTEST, 12 bladzijden 'basisregels' en aparte bijlagen met grammaticale regels en aanwijzingen voor het schrijven van een opstel.

In het taalboek voor de leerling staan op de rechter bladzijden oefeningen en op de linker de noodzakelijke structuurregels en woordparen gebaseerd op de Methode de Haan 1 en 2. Het geheel bestaat uit 128 oefeningen waarvan er 44 als wekelijkse dictees zijn te gebruiken. We geven nooit losse woorden, maar hele zinnen. De fouten die daarin voorkomen, worden alle van structuur-regels voorzien, waardoor de leerlingen inzicht krijgen in de manier waarop de woorden en de zinnen van het Nederlands zijn opgebouwd. We vergroten het inzicht door middel van de andere oefeningen die in dit boek zijn opgenomen. Daardoor leren de kinderen foutloos lezen en schrijven. Een norm die ons allen ter harte gaat.

LEZEN IS ZILVER, SCHRIJVEN IS GOUD,  deel 1


LEZEN en SCHRIJVEN: Taalboekje voor groep 3


ISBN 90-73377-10-2        40 €


Dit deel bestaat uit twee gedeelten:


1.aanvankelijk lezen en schrijven van lange-klank-woorden (= het blauwe boekje).

2.aanvankelijk lezen en schrijven van zowel lange, als korte klank-woorden.

(lange klank = de klank die overeenkomt met de letternamen van de letters van het alfabet.)


Het eerste deel bevat leesstof met structuurregels gebaseerd op de Methode de Haan.


Het tweede deel bestaat uit 12 taaloefeningen, met als basis een wekelijks ongeprepareerd dictee. Niet van losse woorden, maar van hele zinnen. De fouten die daarin voorkomen, worden alle van structuurregels voorzien, waardoor de leerlingen inzicht krijgen in de manier waarop de woorden en de zinnen van het Nederlands zijn opgebouwd. Daardoor leren de kinderen foutloos lezen en schrijven. Een norm die ons allen ter harte gaat.

LEZEN IS ZILVER, SCHRIJVEN IS GOUD,  deel 2


LEZEN en SCHRIJVEN: Taalboekje voor groep 4


ISBN 90-73377-10-2        40 €


Dit deel bevat o.a. instructies voor de leerkracht, een TAALTEST, 14 bladzijden 'basisregels' en 12 bladzijden extra leesregels. In het taalboek voor de leerling staan op de rechter bladzijden oefeningen en op de linker de noodzakelijke structuurregels en woordparen gebaseerd op Methode de Haan 1 en 2.

Het geheel bestaat uit 128 oefeningen waarvan er 44 als wekelijkse dictees zijn te gebruiken. Omdat het kind reeds na 16 maanden het stadium van de losse woorden verlaat, wijzen we het geven van bordrijwoorden in het onderwijs resoluut van de hand. In plaats daarvan krijgen de leerlingen woordparen of structuurregels.

De fouten die daarin voorkomen, worden alle van structuurregels voorzien, waardoor de leerlingen inzicht krijgen in de manier waarop de woorden en de zinnen van het Nederlands zijn opgebouwd. We vergroten het inzicht door middel van de andere oefeningen die in dit boek zijn opgenomen.

LEZEN IS ZILVER, SCHRIJVEN IS GOUD,  deel 3


LEZEN en SCHRIJVEN: Taalboekje voor groep 5


ISBN 90-73377-13-7        40 €


Geheel uitgaande van de taalkennis van het kind in groep 5 (= het derde leerjaar) is het derde deel van een serie van zes taalboekjes voor de basisschool ontstaan. Dit deel bevat o.a. instructies voor de leerkracht, een TAALTEST, 12 bladzijden 'basisregels' en extra leesregels. In het taalboek voor de leerling staan op de rechter bladzijden oefeningen en op de linker de noodzakelijke structuurregels en woordparen gebaseerd op de Methode de Haan Het geheel bestaat uit 128 oefeningen waarvan er 44 als wekelijkse dictees  zijn te gebruiken. We geven nooit losse woorden, maar hele zinnen. De fouten die daarin voorkomen, worden alle van structuurregels voorzien, waardoor de leerlingen inzicht krijgen in de manier waarop de woorden en de zinnen van het Nederlands zijn opgebouwd.

We vergroten het inzicht door middel van de andere oefeningen die in dit boek zijn opgenomen.

Daardoor leren de kinderen foutloos lezen en schrijven.


              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_6_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_7_link_0
kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?id=pXKh89UJroQC&pg=PP1&dq=lezen+is+zilver&hl=en&ei=Tm4sTYKbApCaOsHL6aQK&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=5&ved=0CDsQ6wEwBA#v=onepage&q=lezen%20is%20zilver&f=false
kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?id=8isWt1xfhrMC&pg=PP1&dq=lezen+is+zilver&hl=en&ei=Tm4sTYKbApCaOsHL6aQK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDQQ6AEwAw#v=onepage&q=lezen%20is%20zilver&f=false
kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?printsec=frontcover&id=XozP3ASniG4C#v=onepage&q&f=false
kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?printsec=frontcover&id=cg3E7Vb2_UEC#v=onepage&q&f=false