Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

       Methode De Haan  ©      

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Met Methode De Haan kan iedereen

Engels en Frans leren lezen en Engels leren schrijven.


Engels

ISBN 90-7337-22-6      30 €

Na het uitkomen van het boek: "De schrijfwijze van de Engelse taal" is sinds kort ook het boekje "Engels aanvankelijk lezen en schrijven volgens de werkwijze van Methode De Haan" verschenen, beide van  de hand van drs. W.J. De Haan.

Dit aanvankelijk leesboek is niet alleen bedoeld als leestekst om vertrouwd te raken met het Engelse woordbeeld, maar ook als dicteerboek.

Om met het Engels te beginnen, moet de leerling eerst het stappenplan Nederlands * van Methode De Haan doorlopen hebben om snel resultaat te kunnen boeken.


De schrijfwijze van de Engelse taal

ISBN 90-73377-19-6    45 €


Dit boek is het eerste deel van een serie thematisch geordende woordenboeken van het Engels, die voorzien zijn van verklarende taalregels.

Het bestaat uit eenlettergrepige woorden met korte klank (= niet-ABC-klank), omdat die woorden de minste uitzonderingen hebben en daardoor het makkelijkst te leren zijn.

Het boek bevat een woordenboekdeel met taalregels (het witte gedeelte), met daarvoor (in het gekleurde gedeelte) bijlagen met een register van woordparen, grammaticale regels, 5 stappenplannen* primaire regels, 2 series secondaire regels, 2 regels om omkeringen te voorkomen en tenslotte een algemeen register inhoudende alle taalregels die in dit deel zijn verzameld.


Frans       

ISBN 90-73377-21-8   30 €

De Nederlandse taal is een gemakkelijke taal.

 

Wie de twee taalfasen van het Nederlands foutloos beheerst, moet ook in staat worden geacht het woordbeeld van de derde taalfase (de fase van de vreemde talen) te leren.

Het is vreemd dat de leerlingen in het huidige onderwijs zich de woordbeelden van de vreemde talen niet, of slechts met de grootste moeite eigen kunnen maken. Er is slechts één verklaring mogelijk. Het taalonderwijs op de basisschool heeft gefaald. dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook voor Frankrijk. Dat is de reden, waarom dit boekje volgens de werkwijze van Methode De Haan is geschreven.

Het bestaat uit leeslesjes + woordverklaring + uitspraak. Het besluit met de  verklarende regels in een leerlijn van gemakkelijk naar moeilijk. 

Dit aanvankelijk leesboek is niet alleen bedoeld als leestekst om vertrouwd te raken met het Franse woordbeeld, maar ook als dicteerboek.

Stappenplannen*


Een stapenplan is een serie taalregels die door de leerling elke dag 12 minuten per dag gelezen worden om het correct schrijven en lezen te automatiseren.
              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_2_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_3_link_0