Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

       Methode De Haan  ©      

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Taalzwak en dyslexie ( De oplossing van lees- en spellingzwakte. Het einde van een mythe ).

ISBN 90-73377-09-9        131 Pag.      20 €


Behandelt het ontstaan van de methode in 1965.

Het ontstaan van dyslexie als een gevolg van verkeerde taalinstructies.

De taalkundige uitgangspunten van het leren lezen en schrijven.

Hoe in de praktijk de methode MDHtoegepast wordt.

Dit boekje is verplicht onderdeel van de opleiding tot taalleerkracht met Methode De Haan. Als men de inhoud van dat boekje niet kent, begrijpt men de methode niet.

Schrijf een recensie:   TMuitgevers@xs4all.nlDe rol van het leermiddel.

142 Pag.      25 €


Voor iedereen die in taal en taaldidactiek geinteresseerd is.

Ook geschikt voor wie na Taalzwak en dyslexie verder wil lezen.

Het boek bevat drie delen:

1. Leren lezen.

2. Leren schrijven.

 1. 3.Taaldidactisch verantwoorde oplossingen voor het

    individuele en het klassikale onderwijs.


Vanuit het alfabetisch principe,  de de taalkunde en taaldidactiek  worden de belangrijkste taalmethoden vanaf het begin van het klassikale onderwijs belicht.

Het boek is voorzien van talloze litteratuurverwijzingen en geeft een grondig inzicht in de taaldidactiek en de huidige problemen van het taalonderwijs.

Schrijf een recensie:   TMuitgevers@xs4all.nlDe huidige lees- en schrijfmethoden onder de loep.

20 Pag.      10 €

In deze brochure wordt een onderzoek beschreven naar hoe in een tiental in Nederland in gebruik zijnde taalmethoden de "open lettergreep" en de "dubbelzetter" worden onderwezen.  Daaruit blijkt dat kinderen zich allerlei onzinnige ezelsbruggetjes eigen moeten maken om te leren schrijven. Oorzaak: men houdt zich niet aan het alfabetisch principe dat de basis vormt van onze spelling.


We hebben de huidige taalmethoden onderzocht op de punten ‘spreek- en schrijfonderwijs’, ‘het alfabetisch principe in samenhang met het aanvankelijk lezen’ en ‘de spelling van de woorden van het eerste taalniveau, met name de open lettergreep en de dubbelzetter’. Het blijkt dat de huidige taalmethoden niet stoelen op het alfabetisch principe. De leerling moet leren dat de enkele a, e, i, o, u altijd korte klanken zouden zijn. Dat is taalwetenschappelijk onjuist. Daardoor ontstaat denken over de spelling. Hoe meer de leerling over de spelling nadenkt, des te erger de uitval. Zo is het te verklaren dat de leek allerlei gradaties van dyslexie onderscheidt. Alles is echter terug te voeren op on- deugdelijke taalmethoden.


Schrijf een recensie:   TMuitgevers@xs4all.nl


kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?id=2JAdKeOrndUC&pg=PA10&dq=methode+de+haan++dyslexie&hl=en&ei=WcwmTaOSC8GUOq_FlPwC&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=methode%20de%20haan%20%20dyslexie&f=false

              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_5_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_6_link_0