Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

       Methode De Haan  ©      

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Klinkers.

ISBN 90-7337-07-2      209 p.   45 €



Het “KLINKER – boek” is een spellingboek voor de allerslechtst lerende leerlingen van de groepen 3, 4 en 5: dyslectici, taalzwakken en allochtonen met speciale lees- en schrijfproblemen.

De woordparen en taalregels in dit boek zijn geconcentreerd rondom de KLANK.

Het boek bevat een uitgebreid - ook los bijgevoegd - register om snel de juiste woordparen te kunnen vinden.


Te gebruiken door:taalprofessionals of ouders die de cursus MDH hebben gevolgd.

Doel: Het resultaat zal zijn, dat de gebruiker van dit boek - leraar of ouder - niet meer wanhopig zegt: "Wat moet ik doen met de fouten die ik zie", maar gewoonweg zegt: " Zo deed ik dat met de verschrijvingen die ik zag".

Resultaat: Zodra kinderen volgens de spellingnorm leren schrijven, gaat hun lezen met sprongen vooruit. Dat is geen wonder, als we bedenken dat de taalregels en woordparen die wij de leerlingen voorschrijven, zorgen voor een innerlijk woordbeeld, dat nodig is om kunnen lezen.


Schrijf een recensie:   TMuitgevers@xs4all.nl



Medeklinkers

ISBN 90-73377-06-4    320 pag   60 €



Het MEDEKLINKER-BOEK beregelt de posities van de letters om de klank en is daardoor de logische voortzetting van "Klinkers".

Het boek bevat een uitgebreid - ook los bijgevoegd - register om snel de juiste woordparen te kunnen vinden.


Te gebruiken door:taalprofessionals of ouders die de cursus MDH hebben gevolgd.

Doel:

Het resultaat zal zijn, dat de gebruiker van dit boek - leraar of ouder - niet meer wanhopig zegt: "Wat moet ik doen met de fouten die ik zie", maar gewoonweg zegt: " Zo deed ik dat met de verschrijvingen die ik zag".

Resultaat:

Zodra kinderen volgens de spellingnorm leren schrijven, gaat hun lezen met sprongen vooruit zonder dat wij er extra aandacht aan hoeven te besteden. Dat is geen wonder, als we bedenken dat de taalregels en woordparen die wij de leerlingen voorschrijven, zorgen voor een innerlijk woordbeeld, dat nodig is om kunnen lezen.


Schrijf een recensie:   TMuitgevers@xs4all.nl


Dictees 1

ISBN 90-73377-05-6    224 pag    40 €


In Dictees 1 worden 80 dictees met veel verschrijvingen besproken. Het laat zien hoe we na analyse van de verschrijving komen tot een taalregel of woordpaar waarmee de leerling de verschrijving voortaan kan voorkomen.

Zodra we gaan dicteren beginnen we ook altijd met de grammatica om de werkwoordsvormen goed te leren schrijven.

In dit boek wordt steeds verwezen naar de drie basisboeken van de MDH(methode De Haan): H=handleiding G=grammatica W=woordenlijst.  en naar de de boeken Klinkers en Medeklinkers.


Te gebruiken door: Leerkrachten van de groepen 3-4-5 en Remedial Teachers die werken met slechtlerende en/of taalzwakke leerlingen. Deze leraren heben meer materiaal nodig om kinderen de schrijftaal te leren

Doel: Het leren kennen van het regelsysteem van de Nederlandse schrijftaal en van Methode De Haan. Leren hoe analytisch grammaticaonderwijs gegeven kan worden.

Instructies: De boeken bevatten uitgebreide instructies

Resultaat: Als men de stof in dit boek beheerst kan men met succes taalzwakke en moeilijk-lerende kinderen de schrijftaal leren.


Schrijf een recensie:   TMuitgevers@xs4all.nl



Kleine leerstappen:

Omdat we altijd uitgaan van het niveau en de taalvaardigheid van de leerling gebruiken we kleine of grote leerstappen

De algemene regel kunnen we veranderen in een bijzondere regel: In plaats van vijf woordparen met de klanken a, e, i, o, u, geven we één woordpaar met respectievelijk een a, e, i, o, of u. Op deze manier is het mogelijk nadruk op één bepaalde klank te leggen, als een algemene regel te moeilijk blijkt te zijn. Dat is vooral van belang voor het moeilijk lerende kind, waarvoor we de leerstappen zó klein dienen te houden, dat het inzicht in het taalgebeuren kan blijven groeien zonder dat er stilstand optreedt. Want niets is funester voor een kind, dan dat het de idee krijgt dat het niets leert.



Lesboeken voor moeilijk lerende kinderen:


De boeken: Dictees 1, Klinkers en Medeklinkers zijn voor de allerslechtst lerende leerlingen van de groepen 3, 4 en 5: dyslectici, taalzwakken en allochtonen met speciale lees- en schrijfproblemen.

Deze boeken geven een zeer elementair inzicht in de schrijfwijze van de Nederlandse taal.

De taalleraar krijgt daarmee tevens een zeer goed inzicht in het regelsysteem van Methode De Haan.


kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?id=F1JJZqog8eoC&printsec=frontcover&dq=methode+de+haan+klinkers&hl=en&ei=jckmTePhJcbsOa2CtYMD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?id=bh2L99cPOZkC&pg=PA219&dq=methode+de+haan+medeklinkers&hl=en&ei=FcomTY36OMPoOfrcjbAC&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=methode%20de%20haan%20medeklinkers&f=false

              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_7_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_8_link_0