Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

Mommers "was niet zo'n voorstander" van leren lezen op de kleuterschool.

       DISKUSSIETHEMA'S

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Ook onze "leesvader" Mommers vond in 1998 dat leren lezen niet op de kleuterschool thuishoort:


"Dat is van belang om later de structuur van het spellingsysteem te leren doorzien.

Dat hoeft een kind nog niet te kunnen als het begint te lezen, ik vind het meer een aspect daarvan dan wel een strikte voorwaarde waaraan moet zijn voldaan. Ik vind dan ook dat de kleuterschool een hele grote taak heeft met betrekking tot het mondelinge taalgebruik, het spreken en luisteren en het werken aan sociologische en dialectverschillen.

En ik ben er dan ook niet zo'n voorstander van om allerlei facetten die eigenlijk tot het leren lezen zelf behoren, er uit te gaan lichten en voor te bereiden."


uit:

Langs de lange Lindelaan: opstellen over jeugdliteratuur en leesonderwijs 

Door Piet Mooren

Er zijn - vaak met de beste bedoe-lingen - veel slechte of niet zo goede leesmethoden ontworpen en gebruikt.Erger is het als slechte leesmethoden niet tijdig vervangen kunnen worden door betere.

Dyslexie wordt veroorzaakt door het verklanken van letters.

Met een goede leesmethode kunnen bijna alle kinderen in groep 3 lezen.

Dyslexie: lees-dyslexie en schrijf-dyslexie.


We onderscheiden 3 soorten taalgebruik:  spreken, lezen en schrijven


spreken.   

lezen:           Om te kunnen lezen is geautomatiseerde passieve kennis van het spellingssysteem noodzakelijk.

schrijven:    Om te kunnen schrijven is geautomatiseerde aktieve kennis van ons spellingsysteem noodzakelijk.


lees-dyslexie: niet exact en automatisch kunnen lezen.

Het komt voor dan iemand het spellingsysteem begrijpt en foutloos kan schrijven. Maar niet goed kan lezen. Dan is de leesautomatisering niet tot stand gekomen. ( goed kunnen schrijven helpt niet voldoende bij het leren lezen )

          

           remedie: blauwe boekje lezen met de aanvullende leslesjes. Daarna veel lezen.


schrijf-dyslexie: niet foutloos schrijven en voortdurend nadenken over de spelling.

Iemand die kan lezen hoeft niet goed te kunnen schrijven. ( Maar exact kunnen lezen helpt wel om te leren schrijven).


            remedie: stappenplan lezen, dicteren en spellingregels lezen.

Dyslexie

"Compenserende" maatregelen:

Compenseren:  (iets ongunstigs) aanvullen (met iets goeds)   

Deze term wordt veel gebruikt.

Men leert kinderen bijvoorbeeld niet lezen maar geeft ze een een leespen waarmee ze zich kunnen behelpen.

Methode De Haan  MDH © compenseert niet, kinderen leren lezen en schrijven waardoor geen 
"compenserende " maatregelen meer nodig zijn.