Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Opleiding tot Remedial Teacher Methode de Haan.


Bestemd voor: Iedereen die van mening is dat het taalonderwijs voor kinderen met lees- en/of spellingproblemen 'anders' moet. Men hoeft niet in het onderwijs werkzaam te zijn!


Om de Methode te leren toepassen, is minimaal één leerling vereist.

De opleiding omvat 8 bijeenkomsten in een periode van ± 6 maanden.

Studielasturen (SLU) ± 5 per week.


De opleiding wordt afgesloten met de uitreiking van het voorlopig certificaat als u aan de studievoorwaarden heeft voldaan.


Tijdens de opleiding leert u:

· De werking van het 'Stappenplan' en van de 'Taaltest'.

· Het maken van een foutenanalyse van een dictee.

· Het toepassen van de methode in de praktijk.

· Het toepassen van het dictee als test en toets.

· Inzicht in functie en gebruik van de grammatica.

· Het oefenen van de lees- en spellingregels in de eigen situatie.


De volgende 6 boeken krijgt u bij aanvang van de cursus

en behoren tot de verplichte leerstof:

De basisboeken: Handleiding(H), Woordenlijst(W) en Grammatica(G),

"Taalzwak en dyslexie", het "blauwe boekje" en het "instructieboek voor de leerkracht".


Opleiding te Amsterdam:

Data:    8x op een dinsdag of donderdagavond

Tijd:      19.30 uur – 22.00 uur

Plaats:   Oosterparkstraat 237/A , Amsterdam

Prijs:      € 750,-- (inclusief 4 werkboeken en CD)

 


Aanmelden: stuur een mail naar: info@methodedehaan.nl

              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_2_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_3_link_0