Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

        Leren schrijven

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Stappenplan

(kleine en grote leerstappen)  

45 €


Na het lezen van de 33 leeslesjes, het kleine stappenplan (om ook de korte klanken te leren lezen) en de vervolglesjes die zowel in het blauwe boekje als in Lezen is Zilver, schrijven is goud, deel 1 staan, gaat uw kind andere en nieuwe boekjes op niveau lezen.

Ongemerkt heeft uw kind dan al een aantal spellingsregels meegekregen.

Met dit stappenplan leert uw kind de belangrijkste spellingregels van de Nederlandse taal. Na het lezen van deze 3 stappenplannen gaat u dicteren om de overige spellingregels onder de knie te krijgen.


Het boek is geschikt voor twee verschillende doelgroepen:


!. Kinderen die goed hebben leren lezen (=moeiteloos en exact en zonder raden en spellen) maar nog niet goed kunnen schrijven.


2. Oudere kinderen, studenten en ouderen die niet goed genoeg hebben leren lezen en dus ook niet goed kunnen schrijven.


Te gebruiken door Kinderen:Kinderen die goed hebben leren lezen (=moeiteloos en exact en zonder raden en spellen) maar nog niet goed kunnen schrijven1.

Doel: Moeiteloos zonder nadenken leren schrijven.

Instructies: uitgebreide gebruiksinstructies staan in het boek.

Lestijd: 6 maanden.

Resultaat:

Na twee maanden lezen gaat het lezer al beter lezen. Daarom gaan we iedere dag één zin dicteren. Daarmee behandelen we de grammatica en de fouten die dan nog voorkomen. Alleen als u het boek in zijn geheel leest gaat het schrijven ongemerkt een stuk makkelijker, is het aantal spelfouten aanzienlijk afgenomen en neemt het vertrouwen van uw kind toe. Als uw kind te weinig gelezen heeft en dus te weinig oefent, gaat nu ook het lezen gemakkelijker.


Te gebruiken door Oudere kinderen, studenten en ouderen: die niet goed genoeg hebben leren lezen en dus ook niet goed kunnen schrijven.

Doel: Het verbeteren van het lezen en schrijven zodat met meer succes kan worden begonnen met het leren schrijven: het dicteren.


Instructies: uitgebreide gebruiksinstructies staan in het boek

Lestijd: 3 maanden

Resultaat: Als het lezen niet goed op gang is gekomen moeten de bestaande gewoonten waarmee men leest (raden, gokken, fantaseren, onzeker gedrag, gefrustreerd gevoel) afgeleerd worden en een nieuwe effectieve manier van lezen (moeiteloos en exact lezen wat er staat) aangeleerd worden. Omdat afleren veel moeilijker is dan aanleren is het resultaat per leerling erg verschillend. Soms kan eerst het lezen van het blauwe boekje aan te raden zijn, ook voor volwassenen die "wel een beetje kunnen lezen" maar bij nader inzien toch verkeerde leesgewoonten hebben.
Eerst leren we kinderen lezen, daarna gaan we leren schrijven met de zinnen van een dictee.

Een kenmerk van MDH is dat we altijd in kleine stappen aansluiten bij het niveau van de leerling, zowel bij het leren lezen als bij het leren schrijven.


Stappenplan lezen, daarna dicteren, 1 zin per dag.


Leren lezen en schrijven met als MDH is als tanden poetsen, het moet iedere dag !

kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?id=hsPYwdhZ8I4C&pg=PA228&dq=methode+de+haan+dictees+2&hl=en&ei=vSMnTa-aEM-bOqj-2IUD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q=methode%20de%20haan%20dictees%202&f=false
kijken en zoeken
 in dit boektaalonderwijs_op_de_Basisschool.html

Dictees 2

40 €In dit boek, ‘Dictees 2',zijn zoveel dicteezinnen voor de leerjaren 4, 5, 6 (= groepen 6, 7, 8) opgenomen, dat er genoeg materiaal is om jaarlijks 44 dictees van 10 zinnen te kunnen geven. Maar in veel gevallen zal de leerkracht niet aan 10 zinnen per les toekomen, omdat deze verzameling dicteezinnen niet alleen bedoeld is om het gewone woordbeeld automatisch te leren beheersen. Ze zijn ook verzameld om grammaticaal onderwijs te geven.

Vandaar de verdeling van de zinnen door middel van streepjes en de toelichting op p. 31-45. Daardoor zullen vooral in het begin minder zinnen behandeld (gedicteerd) kunnen worden.

De twee grammaticaboeken bij dit dicteeboek zijn: De Nederlandse grammatica in 44 stappen (praktijkboek)en De macht van het voorzetsel (basisboek).

Bij het samenstellen van de zinnen is er terdege rekening gehouden met de niveaus van de ‘taaltest’ zoals beschreven in de Handleiding van de Methode De Haan.Iedere dicteezin is een test en een toets.


Instapdictees zijn hierdoor overbodig geworden, zodat de leerkracht of andere begeleider de kinderen niet steeds in een stresssituatie hoeft te brengen om de voortgang te meten en te registreren. Dat gebeurt dus zonder dat de leerlingen er erg in hebben.

Door het systeem van wekelijkse dictees zijn de eindeloze rijtjes woorden (bordrijwoorden) overbodig geworden. Het kind hoeft dus niet meer zinloos thuis te oefenen en de ouders hoeven niet meer als verlengstuk van de school te fungeren. Daardoor is het kind na de schooldag vrij om te spelen of zich op een andere manier uit te leven. Dat is nodig, omdat het nog lang naar school moet.

              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_7_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_8_link_0