Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

       Methode De Haan  ©      

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

DE NEDERLANDSE GRAMMATICA IN 44 STAPPEN

45 €


Hét praktijkboek waarmee u leert lesgeven in de Nederlandse grammatica.systematische en analytische* grammatica met oefenzinnen   .WAAROM DEZE GRAMMATICA ?

Het is een systematische en analytische grammatica :


        SYSTEMATISCHE -   vanaf het begin in kleine stappen

             ANALYTISCHE -   zodat de leerling inzicht krijgt in

GRAMMATICA -   hoe een zin in elkaar zit.


Grammatica laat ons op twee manieren naar een zin kijken:

naar stukjes van een zin en het verband tussen die stukjes èn naar losse woordjes en hun eventuele onderlinge relatie.


We ontleden de zin dus op twee manieren:

IN ZINSDELEN  -   NAAR WOORDSOORTEN


Met behulp van de vraagzin:

Voordelen:

Hij is herkenbaar aan het vraagteken aan het eind van de zin.

Hij is herkenbaar aan de toonhoogte aan het eind van de zin.

Hij maakt het mogelijk om hoofd- en bijzin te onderscheiden.

Hij maakt het mogelijk om volgens een standaardvolgorde te ontleden.


Met behulp van grammaticakaartjes:

Ook bij het ontleden gebruiken wij kaartjes, maar deze worden niet dagelijks gelezen. We leggen twee kaartjes op tafel. De inhoud wordt besproken met behulp van enkele voorbeeldzinnen.


Met behulp van ontleedstappen:

De ontleedstappen leiden we de leerling door de grammatica.

Per stap leggen we twee grammaticakaartjes neer.

Ook hier geldt dat begrijpen niet onmiddellijk leidt tot foutloos toepassen. Bij dit onderdeel van de taal is net als bij de spelling tijd en oefening nodig om het begrepene automatisch foutloos in praktijk te brengen. Pas als wij merken dat de leerling de inhoud van de kaartjes goed toepast, gaan we naar het volgende onderdeel. Hierbij worden de kaartjes die de leerling nu foutloos toepast vervangen door de twee nieuwe kaartjes die bij de volgende stap horen. Zo liggen er dus nooit meer dan twee kaartjes tegelijk.Met behulp van grammaticale aftrekregels

Een voorzetsel is een woordsoort, maar wel een heel speciale. Ik heb een aantal schema’s gemaakt die uitgaan van het voorzetsel. Die schema’s geven de leerlingen de structuur, die zij nodig hebben bij het ontleden van een zin.

Zij werken als grammaticale aftrekregels: We benoemen een zinsdeel of een woordsoort en kijken op het ontleedschema wat we nog over hebben. Vervolgens kijken we opnieuw, geven een ander zinsdeel of woordsoort een naam, enz.In dit boek is variatie mogelijk, maar pas nadat de eerste 10 stappen zijn behandeld waarin de leerling de d / t van de persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord heeft leren beheersen.


Om met de grammatica in 44 stappen te kunnen werken heeft u de grammatica-regels uit de basisgrammatica nodig.


G=Grammatica

ISBN 90-73377-01-3        45 €


+

* Voorbeeld van een ANALYTISCHE grammaticaregel:

   door twee begrippen te vergelijken ontstaat inzicht bij de leerling.


   Dit in tegenstelling tot de raad- en gokspelletjes

   waarmee leerlingen grammatica zouden "leren".

kijken en zoeken
 in dit boekhttp://books.google.nl/books?printsec=frontcover&id=caOZjO8ERPoC#v=onepage&q&f=false

              nieuw: "analytische"

grammatica

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_5_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_6_link_0

Grammatica bijdehandje.

5 €

Een handzaam boekje met alle spellingregels van de tijden van de werkwoordsvormen.

Kan ook tijdens de les door de leerling zelf geraadpleegd worden.