Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

              nieuw: "analytische"

grammatica

       Methode De Haan  ©      

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

Methode De Haan is een analytische en automatiserende lees- en schrijfmethode.

We leren lezen met een automatiserende spelmethode.

We leren schrijven door het automatiseren van spellingregels.


"Analytisch" wil zeggen dat de leerling en de leraar inzicht krijgen in het leren lezen en schrijven. In een goede lees- en schrijfmethode mogen dan ook geen taalkundige fouten zitten.

"Automatiserend" wil zeggen dat alles in de methode erop gericht is om de leerling niet meer na te laten denken bij het leren lezen en schrijven.


Verschil met andere methoden:

Op school leren kinderen bij het leren lezen dat letters klanken zijn. Dat is taalkundig gewoon niet waar. Alle letters hebben letternamen, zoals alle mensen eigennamen hebben. Alleen de combinatie van letters (= letternamen) vormt een woord. Het woord is een klank, de letter is geen klank. De klank van het woord wordt bepaald door de plaats van de medeklinkers in het woord.

Een schoolrijp kind leert met deze methode gemakkelijk in drie maanden lezen.

Omdat kinderen met klanken leren lezen weten ze vaak niet beter dan dat je ook met letterklanken moet schrijven. Dat levert dan veel onzeker gepieker en talloze niet te verbeteren spelfouten op. Die spelfouten zijn niet te verbeteren, omdat de spellingregels niet vanuit het ABC aangeleerd worden.


Zowel individueel als klassikaal.

De methode is eerst ontwikkeld om een enkel kind te leren lezen. Daarna is de methode verder uitgebouwd als een methode voor zowel individueel als klassikaal onderwijs naar een gamma van ca. 30 boeken.


Voorkomen van dyslexie is beter

Omdat het Nederlandse taalonderwijs gebaseerd is op slechts 1 methode, de verklankende leesmethode in ca 20 varianten, wordt MDH (Methode De Haan) vaak gebruikt om dyslectische kinderen te leren lezen. Voor dyslectische kinderen is deze methode dus zeer geschikt.

Maar voorkomen van dyslexie is beter door in groep 3 met het blauwe boekje van MDH te beginnen.

scholen - lerarenscholen_-_leraren.htmlscholen_-_leraren.htmlshapeimage_2_link_0

BOEKEN:

nederlands leren sprekenleren_spreken,_Boom.htmlleren_spreken,_Boom.htmlshapeimage_3_link_0