Leren lezen is makkelijk.
leren lezen en schrijven, voor school en thuis                 Methode De Haan  MDH ©
 

       DISKUSSIETHEMA'S

     home                   ❘              contact         ❘           nieuwsbrief

STELLINGEN:


1.

50 % van het onderwijsresultaat wordt bepaald door leraarschap, de andere 50 % wordt verklaard door het gebruik van een goede methodiek.


2.

Leesdwang is - het omgekeerde van dyslexie - niet meer na moeten denken over de spelling.


3.

1/3 van alle leerlingen leert lezen en schrijven, ongeacht de gebruikte methode of het vakmanschap van de leraar. 1/3 van alle leerlingen heeft een vertraagde lees- en schrijf- ontwikkeling als een goede leraar én een goede methode ontbreken. 1/3 van alle leerlingen leert niet of niet voldoende lezen zonder een goede leraar én een goede methode.


4.

Leesmethoden die steeds moeten worden verbeterd, deugen niet.


5.

Met alle niet-latijnse alfabetische schriften is leren lezen geen probleem omdat al deze methoden op het leren van letters als tekens – op letternamen – zijn gebaseerd.

Lees-dyslexie komt in die landen dan ook vrijwel niet voor bij kinderen die

leesonderwijs hebben gehad.


6.

Een langdurige strijd tussen twee leesmethoden is alleen mogelijk als beide methoden niet deugen. ( “phonics = ver-klanken” vs. “hele woorden”).


7.

Leren lezen en leren schoonschrijven kan het beste op zeven- jarige leeftijd beginnen. Alle leerlingen leren dat dan snel en moeiteloos. In de periode daaraan voorafgaand kan, met name voor niet-goed-Nederlands-sprekenden, extra aandacht aan de

spreektaal worden gegeven.


8.

Voer halfjaarlijkse klassen in tot en met groep 6. Omdat de verschillen tussen leerlingen dan aanzienlijk minder groot zijn dan zoals nu in de groepen 3, 4 en 5.


9.

In de Nederlandse dyslexie-litteratuur wordt nooit gerefereerd naar landen en perioden waarin leren lezen nauwelijks een probleem is. Leren lezen wordt derhalve bij voorbaat ge-

problematiseerd.


10.

Lees-dyslexie is meer traumatiserend dan schrijf-dyslexie.


11.

Een aantal opvoedingsproblemen worden veroorzaakt door

dyslexie.


12.

Voor alle alfabetische schriften geldt dat alleen leesmethoden die op alfabetnamen ( = letters als tekens) of op lettergrepen gebaseerd zijn snelle en zekere resultaten geven.